Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politikanın uygulanması ile Üst Yönetim, Lazer sistemleri, Katmanlı İmalat teknolojileri ile Hammadde üretim ve Saç İşleme Makinaları imalatı sektörlerinde en iyi üreticilerinden bir olmak vizyonunu gerçekleştirirken sürdürülebilir rekabet gücünün devamı ve gelişiminin gereklerinden biri olarak kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve beyan eder.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.